Programi  predškolskog obrazovanja i vaspitanja koje smo razvijali i usavršavali tokom proteklih  godina, rezultat su savremenih saznanja i iskustava iz različitih oblasti psihologije, pedagogije, defektologije, lingvistike, ali i naše  spremnosti da prepoznajemo i zadovoljavamo  autentične  potrebe dece i roditelja. Primenom različitih programa podstičemo lični, psihomotorni, čulni i govorno - jezički razvoj osećanja, mišljenja, motivacije, volje, kreativnosti i drugih aspekata razvoja ličnosti.

Većina programa nosi naš autorski pečat, kao što su program adaptacije na vrtić, programi  stručne podrške porodici u oblasti pravilne stimulacije psihomotornog i govorno - jezičkog razvoja dece, programi u oblasti ranog učenja engleskog jezika (kroz  glumu, pokret, muziku i ples), pripremni predškolski program,program ovladavanja veštinom pisanja i čitanja ,program sticanja „emocionalne pismenosti“ i izgradjivanja samopouzdanja, program praktične pripreme za život (Life arts).

 

VAŽNE OBLASTI RANOG UČENJA u kojima se program realizuje su :


Psihomotorni razvoj  -  svest o telu i pokretu, njegovim potencijalima, kao osnovi za sticanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi
Čulna osetljivost  -  svest deteta o vrednosti onoga što se dobija posredstvom čula
Emocionalno-socijalni razvoj  -  kompetencija za prepoznavanje i prihvatanje sopstvenih, kao i tudjih potreba,osećanja,vrednosti,moći; sposobnost za samokontrolu,toleranciju,uspešnu komunikaciju I prilagodjavanje i sticanje samopouzdanja
Saznajni razvoj  -  usmeravanje i formiranje unutrašnje motivacije, konkretnih saznajnih interesovanja,percepcije, pamćenja ,mišljenja,rešavanja problema, , govora kao osnove za dalju mentalnu nadogradnju i kreativan razvoj
Razvoj sposobnosti i kvaliteta ličnosti  -  samostalnost, inicijativnost, istrajnost,organizovanost, odgovornost i kreativnost

U cilju pravilnog podsticanja ovih psihičkih procesa, decu  vodimo kroz različite vrste grupnih i individualnih aktivnosti, interaktivnog komunikaciono-ekspresivnog, igrovnog, manipulativnog, saznajno-istraživačkog, radnog i stvaralačkog karaktera.

 sledeća strana >>