PREDNOSTI

Čisto, zdravo, mirno okruženje - smanjena izloženost dece dejstvu aero zagadjenja, buke, što je od posebnog značaja za decu sa učestalim alergijskim i respiratornim poblemima.
Uspešna adaptacija deteta, uz aktivno učešće roditelja / Family start programme

Visok standard u oblasti zdravlja, brige, nege, učenja i opšteg blagostanja deteta
Kompletna edukacija i celovito praćenje  detinjeg razvoja
Prevencija i korekcija psiho-motornih  i govorno-jezičkih  smetnji  kroz delatnost našeg Centra  za korekciju i razvoj govora
Bolja informisanost o razvojnim potencijalu i napredovanju deteta  kroz delatnost Psihološkog razvojnog savetovališta i programe stručne podrške porodici

Ušteda u vremenu, mogućnost zadovoljavanja različitih  potreba na jednom mestu (baby sitting  servis, produženi boravak, prevoz, proslave rođendana, dodatni sportsko-rekreativni i umetnički programi za celu porodicu…) saglasno Vašim željama.

Fleksibilnost, profesionalnost, iskustvo

 

RADNO VREME:  Osnovno radno  vreme  je od  7:30 – 17:30 uz mogućnost prilagođavanja potrebama roditelja